visie


Visie Marcel Martensen Architect Utrecht,

In het verleden werden gebouwen altijd gezien als totaalontwerp. Het interieur en het exterieur werd uit dezelfde hand ontworpen. Ondanks de relatief recente verzelfstandiging van deze disciplines is voor ons ontwerpen vanuit één gedachte nog steeds een vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat zowel de discipline architectuur als de discipline interieurarchitectuur binnen ons architectenbureau vertegenwoordigd is wordt door veel van onze opdrachtgevers als meerwaarde gezien.

Het is de professie van de architect om buiten de gebaande paden te kunnen treden op zoek naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen. Door ons brede portfolio kijken wij over de grenzen van de verschillende specialismen om zo tot de beste oplossing voor elke vraagstelling te komen.

Duurzame architectuur ontstaat niet door uitsluitend autonome elementen toe te voegen, maar door zo te ontwerpen dat bestaand en nieuw elkaar versterken. Nieuwe ingrepen dienen zich respectvol te onderscheiden van de context zonder dominant te worden. Een zorgvuldige analyse van de opgave en de context is daarom het startpunt van elk project.

Op deze wijze ontstaan karaktervolle gebouwen en interieurs met een lange levensduur.