transformatie
kantoorvilla rijksmonument
hilversum


Transformatie van monumentale kantoorvilla naar woning

meer informatie volgt op een later moment

 

Beschrijving van het Rijksmonument:

Villa in eclectische trant uit 1892 naar ontwerp J. de Groot.

Asymmetrisch opgezette villa van twee bouwlagen op nagenoeg vierkante plattegrond onder een samengestelde kap met gesmoorde kruispannen. Overstekende zadeldaken met houten sierlijsten, eenvoudige windveren en kleine makelaars. De wit gepleisterde gevels zijn op de begane grond voorzien van grijze plint en schijnvoegen in blokmotief en op de verdieping van spaarvelden met spiegelboog. Brede cordonlijst met casementen en panelen. Overwegend schuifvensters en deuren met recht gesloten bovenlichten onder rechte profiellijsten. In de geveltoppen getoogde vensters.

De voorgevel telt drie vensterassen waarvan de rechter in een risaliet met puntgevel onder steekkap. In de middenas van de gevel de entreepartij onder een luifel.
De linker zijgevel telt twee vensterassen. De rechter in een hoog opgaand risaliet met puntgevel en daarvoor een lage aanbouw met op het dak een balkon, waarop een dubbele glasdeur opent. Aan de westgevel links een grote vijfzijdige erkerpartij met drie vensters en daarboven een dubbele glasdeur naar het balkon. In het geveldeel rechts van de erker is het verdiepingsvenster in het midden geplaatst en het begane grondvenster iets links daarvan. De achtergevel telt twee vensterassen waarvan de linker in licht risalerend geveldeel met een deur onder bovenlicht op de begane grond. Voor de rechter vensteras een plat afgedekte aanbouw, die via een tussenlid is verbonden met het hoofdvolume.

De laat negentiende-eeuwse villa is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische bouwtrant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van het gaaf bewaard gebleven villapark ‘De Boomberg’.

 

opdrachtgever: particulier

ontwerp tm directie : Marcel Martensen

hoofdaannemer: NTB Bouw

fase: uitvoering

fotografie keuken: Justus Felthuis